Aktualności

Dofinansowanie UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.


 „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby”

 

Nazwa projektu: „Wypełnienie niszy rynkowej poprzez wprowadzenie nowych usług w firmie SCARLETT-ECO.”

 

Beneficjent: Przedsiębiorstwo Techniczno Handlowo Usługowe SCARLETT-ECO mgr inż. Zbigniew Machnicki

Wartość projektu: 1 537 500,00 PLN

Wartość dofinansowania: 625 000,00 PLN

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

 

 

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

Nasi klienci