Aktualności

Pomagamy dzieciom

Wskaźnik osób potrzebujących pomocy według badań GUS wynosi obecnie 20%. Do instytucji niosących pomoc, działających w ramach trzeciego sektora oraz na zlecenie państwa, z roku na rok zwraca się coraz większa liczba osób.

Będąc świadomymi tego problemu z chęcią wspieramy tzw. instytucje nonprofit. Jedną z nich jest "Fundacja dla dzieci pokrzywdzonych losowo". Celem Fundacji jest wspieranie działalności charytatywnej, opiekuńczo-wychowawczej dla sierot, dzieci samotnych, porzuconych, zaniedbanych fizycznie i wychowawczo,
pozbawionych opieki rodzicielskiej, z domów dziecka oraz z rodzin patologicznych, zagrożonych, biednych i rozbitych.

Więcej o fundacji na stronie http://www.pomoz-dziecku.com

Nasi klienci