Grupa Scarlett

Badania i rozwój

Wiemy jak ważna jest innowacyjność, dlatego Grupa Scarlett nieustannie dąży do opracowania oraz wdrożenia nowych rozwiązań z zakresu szeroko rozumianego outsourcingu. 

 Wierzymy, że innowacyjne rozwiązania zagwarantują nam odniesienie sukcesu rynkowego. Z myślą o naszych klientach wprowadzamy nowoczesne rozwiązania, które wspierają szybkość działania, poszerzają rynki zbytu, usprawniają naszą pracę, zmniejszają oddziaływanie na środowisko, a przede wszystkim pozwalają utrzymać jakość naszych usług na najwyższym poziomie. 

 


W ciągu wielu lat naszej owocnej pracy podjęliśmy różnorodne wyzwania, które stanowią dla nas niezastąpioną pomoc w ocenie nowych pomysłów, a także stanowią źródło oryginalnych propozycji i rozwiązań dla naszych klientów.

 

Projekty, które udało nam się zrealizować:

„ Ocena mikrobiologiczna systemów wentylacyjnych przed i po procesie czyszczenia”

Naszym celem była ocena skuteczności różnych metod czyszczenia ciągów wentylacyjnych, przy współpracy Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej

 „ Usuwanie fosforu z osadu ściekowego przy pomocy bakterii nitkowatych”

Naszym celem było poszerzenie rynków zbytu o jednostki naukowo badawcze oraz oczyszczalnie ścieków, przy współpracy z Zakładem Mikrobiologii Środowiskowej Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej. 

„ Teraz Ja. Nowe kwalifikacje poprzez szkolenia i kursy”

Naszym celem było podniesienie kwalifikacji personelu, a także wspieranie rozwoju umiejętności zawodowych z doradztwem dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 8.1.1 ( środki Unii Europejskiej), opracowany przez Grupę Scarlett

„ Wykorzystanie suchego lodu do kondycjonowania osadów ściekowych" 

Naszym celem było poszerzenie rynków zbytu oraz usprawnienie pracy oczyszczalni ścieków, przy współpracy z Akademią Techniczno-Humanistyczną w Bielsku-Białej

„ Profesjonalne służby sprzątające”

Naszym celem było teoretyczne, a przede wszystkim praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania pracy w charakterze pracownika usług sprzątających oraz do organizowania pracy własnej przy współpracy z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Katowicach

 

Nasi klienci