Grupa Scarlett

Badania i rozwój

Wiedząc jak ważna jest innowacyjność, Grupa Scarlett dąży do opracowania i wdrożenia nowych rozwiązań z zakresu szeroko pojętego otsourcingu.

Regularnie uczestniczmy w działaniach mających na celu poprawę jakości jak i lepszego zrozumienia tego co robimy. Wierzymy, że innowacyjne rozwiązania są gwarantem odniesienia sukcesu rynkowego. Wprowadzane z myślą o naszych klientach nowoczesne rozwiązania wspierają szybkość działania, poszerzają rynki zbytu, usprawniają naszą pracę, zmniejszają oddziaływanie na środowisko, a przede wszystkim pozwalają utrzymać wyjątkową jakość naszych usług. W ciągu wielu lat pracy podjęliśmy różnorodne wyzwania, te wyjątkowe doświadczenia stanowią dla nas niezrównaną pomoc w ocenie nowych pomysłów, a także służą za źródło oryginalnych propozycji dla Państwa.

Lista zrealizowanych projektów:

Projekt: "Ocena mikrobiologiczna systemów wentylacyjnych przed i po procesie czyszczenia"
Cel: Ocena skuteczności różnych metod czyszczenia ciągów wentylacyjnych
Współpraca : Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała

Projekt: "Usuwanie fosforu z osadu ściekowego przy pomocy bakterii nitkowatych"
Cel: Poszerzenie rynków zbytu o jednostki naukowo badawcze oraz oczyszczalnie ścieków
Współpraca: Zakład Mikrobiologii Środowiskowej Akademii Techniczno-Humianistycznej w Bielsku-Białej

Projekt: "Teraz Ja. Nowe kwalifikacje poprzez szkolenia i kursy"
Cel: Podniesie kwalifikacji personelu. Wspieranie rozwoju umiejętności zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Współpraca: Poddziałanie 8.1.1 - środki Unii Europejskiej. Projekt własny.

Projekt: "Wykorzystanie suchego lodu do kondycjonowania osadów ściekowych"
Cel: Poszerzenie rynków zbytu, usprawnienie pracy oczyszczalni ścieków.
Współpraca: Akademia Techniczno-Humanistyczna Bielsko-Biała

Projekt: "Profesjonalne służby sprzątające"
Cel: Teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania pracy w charakterze pracownika usług czystościowo-porządkowych oraz do organizowania pracy własnej.
Współpraca: Zakład doskonalenia zawodowego Katowice

 

Nasi klienci