Jakość

Polityka Jakości i Środowiskowa

Polityką Grupy Scarlett jest dostarczanie nowoczesnych wyrobów i usług, o jakości spełniającej oczekiwania swoich Klientów, wymogi norm oraz przyjaznych dla środowiska naturalnego.

Zadowolenie Klientów jest naszym nadrzędnym celem i niezbędnym warunkiem osiągnięcia sukcesu rynkowego..

Jesteśmy świadomi faktu iż, wysoka jakość uzyskiwana dzisiaj, gwarantuje lepszą pozycję w przyszłości, a bieżące monitorowanie procesów, jakości wyrobów i usług, obniża koszty działalności firmy służąc ciągłemu doskonaleniu Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem.
 
Zmierzanie ku perfekcji jest jednym z naszych priorytetowych zadań.
 
Zobowiązujemy się do zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska naturalnego oraz spełniania wymagań prawnych i innych, mających zastosowanie w firmie.
 
Naszymi celami są:
  • wdrożenie, certyfikowanie, utrzymanie oraz doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem,
  • kontynuowanie rozbudowy firmy,
  • ograniczenie ilości wytwarzanych w firmie odpadów oraz prowadzenie ich segregacji,
  • zmniejszenie ilości reklamacji.

Celem, do którego  dążymy, jest uzyskanie jakości usług na poziomie, który nasi Klienci będą uznawali za nieosiągalny dla konkurentów, przy jednoczesnym dbaniu o środowisko naturalne.

 

Nasi klienci