Oferta grupy

Scarlett Assist

Scarlett Assist odpowiada na różnego rodzaju problemy klientów związane z potrzebą sprzątania budynków biurowych, socjalnych i usługowych. Spółka, która działa głównie w trzech dużych sektorach: przemysłu, ochronie zdrowia, handlu oraz dużej dystrybucji. 

 

Sektory, te mają wysokie oczekiwania wobec jakości usług i bezpieczeństwa. Dlatego odpowiadając na różnego rodzaju problemy klientów związane z potrzebą sprzątania budynków biurowych, socjalnych i usługowych, przygotowaliśmy kompleksowe rozwiązanie, które ma na celu poprawę jakości oraz zmniejszenie kosztów wykonywanych usług. 

Wprowadziliśmy zoptymalizowany proces utrzymania czystości tzw. ECO!Cleaning dla naszych klientów. Dzięki temu jesteśmy w stanie utrzymać wysokiej jakości serwis sprzątający przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Narzędzie to zostało opracowane przy współpracy z firmą Karcher, w którym to zostały określone i zoptymalizowane wszystkie procesy utrzymania czystości.

Dodatkowo współpracujemy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz na ich zatrudnianie. 

Działanie to pozwala na znaczne (do 50%) obniżenie kosztów jakie ponoszą nasi klienci, dając równocześnie szanse osobom niepełnosprawnym w wejściu na rynek pracy. 

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Nasi klienci