Polityka Jakości

Polityka Jakości i Środowiskowa

Grupa Scarlett działa w branży specjalistycznych czyszczeń technicznych skierowanych do przedsiębiorstw i zakładów przemysłowych oraz klientów indywidualnych. Naszą polityką jest dostarczanie nowoczesnych wyrobów, profesjonalnych urządzeń i usług czyszczących, o jakości spełniającej oczekiwania Klientów, wymogi norm oraz przyjaznych dla środowiska naturalnego. Zadowolenie Klientów jest naszym nadrzędnym celem i niezbędnym warunkiem osiągnięcia sukcesu rynkowego przez firmę.

Zobowiązujemy się do zapobiegania zanieczyszczaniu środowiska naturalnego oraz spełniania wymagań prawnych i innych, mających zastosowanie w firmie.

Naszymi celami są:
  • utrzymanie oraz doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem,
  • przestrzeganie wymagań norm ISO 9001 i 14001,
  • ciągłe doskonalenie świadczonych przez Grupę Scarlett usług,
  • identyfikowanie oczekiwań Klientów i monitorowanie poziomu ich zadowolenia,
  • kontynuowanie rozbudowy firmy,
  • ograniczenie ilości wytwarzanych w firmie odpadów oraz prowadzenie ich segregacji,
  • zmniejszenie ilości reklamacji.
Celem, do którego  dążymy, jest uzyskanie jakości usług na poziomie, który nasi Klienci będą uznawali za nieosiągalny dla konkurentów, przy jednoczesnym dbaniu o środowisko naturalne.
Polityka Jakości pełni w naszej firmie rolę nadrzędną nad wszystkimi działaniami i żadne czynności nie mogą być z nią sprzeczne.

 

Nasi klienci