Rejestr znaczących aspektów środowiskowych

Rejestr znaczących aspektów środowiskowych

Rejestr znaczących aspektów środowiskowych zidentyfikowanych w P.U.H. SCARLETT

Lp

Aspekt

Wpływ na środowisko

Warunki

Miejsce występowania

Nadzór *

N

S

A

1

Wodne ciecze myjące

gleba, woda

+

+

+

Klient, Serwis

RU, SE

2

Przepracowane oleje

gleba, woda

+

-

-

Serwis

SE

3

Zużyte filtry olejowe

gleba

+

-

-

Serwis

SE

4

Zaolejone czyściwa, sorbenty, materiały filtracyjne i ubrania ochronne zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

gleba

+

-

-

Klient, Serwis

RU, SE

5

Zużyte tonery i tusze

gleba

+

-

-

Cała firma

6

Wody popłuczne i ługi macierzyste

gleba, woda

+

+

+

Klient

RU

7

Inne rozpuszczalniki organiczne, roztwory z przemywania i ciecze macierzyste

woda, gleba

+

+

+

Klient

RU

8

Inne rozpuszczalniki i mieszaniny rozpuszczalników

woda, gleba

+

+

+

Klient

RU

9

Zużyte świetlówki

gleba

+

+

+

Cała firma

10

Kwasy

gleba, woda

+

+

+

Magazyn

DS

11

Alkalia

gleba, woda

+

+

+

Magazyn

DS

12

Detergenty

gleba, woda

+

+

+

Magazyn

DS

13

Emisja zanieczyszczeń do powietrza ze spalania paliw silnikowych

powietrze

+

+

+

Teren działalności firmy

14

Zużycie energii elektrycznej

powietrze

+

-

+

Cała firma

15

Zużycie wody

woda

+

-

+

Cała firma

16

Zużyte baterie i akumulatory

gleba, woda

+

-

+

Pomieszczenia serwisu

SE

17

Aspekt związany z wyrobami gotowymi

woda

+

-

-

Poza terenem firmy - klient

DS


Sporządzono dnia: 21.05.2008

Nasi klienci