Oferta grupy

Scarlett Assist odpowiada na różnego rodzaju problemy klientów związane z potrzebą sprzątania budynków biurowych, socjalnych i usługowych.  To Spółka, która działa głównie w czterech dużych sektorach: przemysłu, ochronie zdrowia, handlu oraz dużej dystrybucji.


Sektory, te mają wysokie oczekiwania wobec jakości usług i bezpieczeństwa. Dlatego odpowiadając na różnego rodzaju problemy klientów związane z potrzebą sprzątania budynków biurowych, socjalnych i usługowych, przygotowaliśmy kompleksowe rozwiązanie, które ma na celu poprawę jakości oraz zmniejszenie kosztów wykonywanych usług.
Wprowadziliśmy zoptymalizowany proces utrzymania czystości tzw. ECO!Cleaning dla naszych klientów. Dzięki temu jesteśmy w stanie utrzymać wysokiej jakości serwis sprzątający przy jednoczesnym obniżeniu kosztów. Narzędzie to zostało opracowane przy współpracy z firmą Karcher, w którym to zostały określone i zoptymalizowane wszystkie procesy utrzymania czystości.
 
Dodatkowo współpracujemy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego środki przeznaczane są na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych oraz na ich zatrudnianie.
 
Działanie to pozwala na znaczne (do 50%) obniżenie kosztów, jakie ponoszą nasi klienci, dając równocześnie szanse osobom niepełnosprawnym w wejściu na rynek pracy.
 
Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Nasi klienci