Aktualności

Dofinansowanie UE

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby.

Z przyjemnością informujemy, że udało nam się skorzystać z programu Unii Europejskiej „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby”. 

Nazwa naszego projektu : „Wypełnienie niszy rynkowej poprzez wprowadzenie nowych usług w firmie SCARLETT-ECO.”

Beneficjantem projektu jest Przedsiębiorstwo Techniczno Handlowo Usługowe  SCARLETT-ECO mgr inż. Zbigniew Machnicki.

Wartość całego projektu wyniosła: 1 537 500,00 PLN

Otrzymana wartość dofinansowania: 625 000,00 PLN

Projekt został współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Dodatkowe informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, znajdują się na stronie www.rpo.slaskie.pl

 

Nasi klienci