CSR

Polityka Jakości i Środowiska

Grupa Scarlett kładzie szczególny nacisk na jakość oferowanych produktów i świadczonych usług oraz poprawę stanu środowiska naturalnego. 

Naszym zamierzeniem jest dostarczanie nowoczesnych rozwiązań, profesjonalnych urządzeń i usług czyszczących, o jakości spełniającej oczekiwania Klienta. Zadowolenie Klienta jest naszym nadrzędnym celem i niezbędnym warunkiem osiągnięcia sukcesu rynkowego.  

Nasze cele to:

  • utrzymanie oraz doskonalenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem,
  • przestrzeganie wymagań norm ISO 14001, ISO 9001, ISO 45001,
  • ciągłe doskonalenie świadczonych usług,
  • identyfikowanie oczekiwań Klientów i monitorowanie poziomu ich zadowolenia,
  • kontynuowanie rozwoju firmy,
  • prowadzenie działalności w sposób zapobiegający i ograniczający ilość powstających odpadów oraz racjonalne gospodarowanie nośnikami energetycznymi,
  • realizowanie przez pracowników zadań wyznaczonych zarządzaniem jakością i systemem zarządzania środowiskowego,
  • zmniejszenie ilości reklamacji,
  • doskonalenie kompetencji i podnoszenie świadomości pracowników w zakresie używanego sprzętu oraz w zakresie wpływu wykonywanych przez nich działań na środowisko.

Nasi klienci